fbpx

Terms & Privacy

PRIVACYVERKLARING THE HOTEL NANNY SERVICE

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door TheHotelnannyService (”THNS). We zijn erg toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze bezoekers en hoe deze omgaan met de inhoud en materiaal op deze site (de “Site”). Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze site. Het is niet van toepassing op andere websites waarnaar wij verwijzen. Omdat wij bepaalde soorten informatie over onze bezoekers verzamelen, willen we dat je begrijpt welke informatie wij over jou verzamelen, hoe wij die verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt, en hoe om te gaan met het openbaar maken en beheersen van deze informatie. Akkoord gaan met het gebruik van deze Site betekent dat je instemt met onze Privacy Policy. Als je niet akkoord gaat met dit privacybeleid dan verzoeken wij je de website niet te gebruiken.

INHOUD

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

2 Waarom The Hotel Nanny Service gegevens nodig heeft

3 Hoe lang The Hotel Nanny Service jouw gegevens bewaart

4 Delen met anderen

5 In kaart brengen websitebezoek

6 Google analytics

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

The Hotel Nanny Service verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Hotel Nanny Service verstrekt. The Hotel Nanny Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Nannies

Voor- en achternaam

Adresgegevens T

elefoonnummer

E-mailadres

Uw CV

De opleiding die u volgt

Uw polisnummer aansprakelijkheidsverzekering

Contactgegevens van 2 referenties

Noodnummer

Via welk contact u bent gekomen

Gezinnen

Voor- en achternaam

Voor- en achternaam kinderen

Geboortedatum kinderen

Geslacht kinderen

Bijzonderheden kinderen (rondom gezondheid, bevalling, geboorte)

Adresgegevens

Telefoonnummers

E-mailadres

Via welk contact u bij ons bent gekomen

Afgenomen diensten

Algemeen

U Ip-adres

Gegevens over uw activiteiten op onze website Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

3 Waarom The Hotel Nanny Service gegevens nodig heeft

The Hotel Nanny Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Hotel Nanny Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die The Hotel Nanny Service aanbiedt; het maken van een juiste match tussen gezin en Nanny.

Verder verwerkt The Hotel Nanny Service jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de aanvraag; Het afhandelen van uw betaling; Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van de

dienstverlening en de verkoop van de diensten van The Hotel Nanny Service. The Hotel Nanny

Service analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

The Hotel Nanny Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast zijn er nog de gegevens die de Nannies nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij is een deel van de persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld u naam, telefoonnummer, adres en specifieke gegevens van uw kinderen. Telefoonnummer en email adres versturen we alleen met uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast hebben de Nannies ook gegevens nodig over de hulpvraag zodat ze goed weten wat zij moeten doen. Een deel van de zorginformatie verandert over tijd. The Hotel Nanny Service en de Nannies houden elkaar op de hoogte via Whatsapp en email. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen die bij de zorg van uw kinderen betrokken zijn op de hoogte gebracht kunnen worden hoe deze verlopen en eventuele potentiële risico’s kunnen worden gesignaleerd. De Nannies zijn goed geïnstrueerd over wat wel en niet over Whatsapp mag worden gecommuniceerd. Er zal dan ook geen privacy gevoelige informatie in worden opgenomen die niet tot doel heeft de zorg te verbeteren.

4 Hoe lang The Hotel Nanny Service jouw gegevens bewaart

The Hotel Nanny Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden al de bij genoemde persoonsgegevens bewaard, tot zeven jaar na beëindiging van de dienstverlening. Daarna worden de gegevens binnen één jaar onherleidbaar geanonimiseerd.

5 Delen met anderen

The Hotel Nanny Service verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitsluitend de medewerkers in dienst van The Hotel Nanny Service die daartoe zijn aangewezen door The Hotel Nanny Service en die voor het uitoefenen van hun werk toegang nodig hebben tot deze gegevens. The Hotel Nanny Service maakt gebruik van leveranciers (te noemen: Whatsapp, Shedul, Google Drive) die in principe ook bij deze gegevens kunnen; dit is overeenkomstig met de AVG afgedekt in verwerkersovereenkomsten.

 

6 In kaart brengen websitebezoek

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van The Hotel Nanny Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Hotel Nanny Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

7 Google Analytics

The Hotel Nanny Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan The Hotel Nanny Service te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Hotel Nanny Service heeft hier geen invloed op. The Hotel Nanny Service heeft Google geen toestemming gegeven om via The Hotel Nanny Service verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Hotel Nanny Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hotelnannyservice.com

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek .

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Hotel Nanny Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Hotel Nanny Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met The Hotel Nanny Service via contact@hotelnannyservice.com

Schrijf ons!

Stuur ons een bericht

  Over ons

  The Hotel Nanny Service wilt ouders
  altijd voorzien van de best mogelijke
  oppas service met daycare, nanny en
  oppas activiteiten tijdens vakantie of
  zakenreis.

  Openingstijden

  Ma-Vrij: 07:00 - 17:00
  Zaterdag: op aanvraag
  Onze Nanny services of in geval van nood,
  zijn 24/7 beschikbaar!

  Contact

  Rode Kruislaan 14, Paramaribo, SR

  Tel: +597 7788099

  Email: info@hotelnannyservice.com

  Nieuwsbrief

  Copyright © 2021 by The Hotel Nanny Service BV. All rights reserved. Terms & Privacy and Cookies Policy